De maand mei is bijna om en veel mensen hebben reeds hun vakantiegeld ontvangen. Echter wanneer je schulden hebt, kan het zo zijn dat het vakantiegeld wordt overgemaakt naar de deurwaarder. Hoe zit dat?

Als er sprake is van loonbeslag, betekent dit dat al het meerdere aan salaris boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Dit geldt dus ook voor het vakantiegeld. Maar wat als je met je maandelijkse salaris niet boven de beslagvrije voet uitkomt en er dus niks is afgedragen aan de deurwaarder? Je hebt immers in de maand mei grote kans dat je met je salaris en je vakantiegeld wel boven de beslagvrije voet uitkomt en je dus wel moet afdragen aan de deurwaarder. Dan geldt de volgende regel.

De Hoge Raad heeft sinds oktober 2014 bepaald dat vakantiegeld niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Volgens de Hoge Raad moet het vakantiegeld toegerekend worden aan de maand waarin het is opgebouwd, ongeacht of er beslag op lag of niet. Vervolgens moet beoordeeld worden welk deel van het nettosalaris verhoogd met het toegerekende vakantiegeld boven de beslagvrije voet komt. Enkel dat meerdere deel van het vakantiegeld valt dan onder het beslag en dient te worden afgedragen aan de deurwaarder.

Bron: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=711&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=5c64e6c1c1