Het kan iedereen overkomen. De post stapelt zich op, rekeningen blijven onbetaald en de financiën zijn niet meer te overzien. Misschien heb je al te maken met incassobureaus, dwangbevelen en deurwaarders? Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen ertoe leiden dat je tijdelijk of blijvend niet in staat bent de eigen financiële administratie te voeren. Er is in die gevallen veelal geen overzicht meer op de inkomsten en uitgaven. Dit kan tot zorgelijke en vervelende situaties leiden. In al deze gevallen kan het nodig zijn om bewindvoering aan te vragen. Geef je financiële zorgen uit handen. Driepas Bewindvoering helpt graag om rust en overzichtelijkheid in de financiën te brengen.

Wij stellen in alle rust orde op zaken, terwijl je op persoonlijk vlak een belangrijke mate van zelfstandigheid blijft behouden.

‘’Bewindvoering is ons vak, beheren, ontzorgen en vooruitzien’’