Budgetbeheer

Wanneer er geen problematische schulden zijn, maar wel het betalen van vaste lasten tot problemen leidt, kunnen wij budgetbeheer aanbieden. Daarnaast is budgetbeheer ook mogelijk na een traject van bewindvoering zodat de stap om je financiën in eigen hand te nemen, goed verloopt en je niet voor verrassingen komt te staan.

Vraag & Antwoord

Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan Driepas Bewindvoering Voorjans. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijkste verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer is dat bij bewindvoering je financiële tekeningsbevoegdheid wordt overgedragen aan Driepas Bewindvoering Voorjans en bij budgetbeheer je jouw financiële tekeningsbevoegdheid behoudt. Bij budgetbeheer beheert iemand anders jouw geld volgens een plan. De beheerder zorgt ervoor dat je niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Het grootste deel wordt gebruikt voor betaling van de vaste lasten of om mee te sparen en het resterende deel kan worden gebruikt om van te leven.

Wat houdt budgetbeheer precies in?

Er zijn drie vormen van budgetbeheer:

 • Budgetbeer Basis: De beheerder betaalt alleen de huur of hypotheeklasten en ziektekosten. Alle andere rekeningen betaal je zelf;
 • Budgetbeheer Plus: De beheerder betaalt huur of hypotheeklasten, ziektekosten en één andere betaling. Alle andere rekeningen betaal je zelf;
 • Budgetbeheer Totaal: De beheerder betaalt huur of hypotheeklasten, ziektekosten en de andere betalingen uit het budgetplan.

Waarom kiezen voor budgetbeheer?

Doordat iemand met een plan jouw budget beheert voorkom je bijvoorbeeld dat er nieuwe schulden ontstaan. Het meest belangrijke is misschien nog wel dat het problemen voorkomt doordat de belangrijkste betalingen altijd gedaan worden. Je kunt budgetbeheer voor jezelf aanvragen of voor een familielid die niet op eigen benen kan staan. Je hebt zelf de keuze voor hoelang je het beheer over jouw geld wilt overdragen.

Wat zijn de voorwaarden voor budgetbeheer?

Voorwaarden voor budgetbeheer:

 • Je moet een goed overzicht hebben van uw financiële situatie;
 • Jouw inkomen wordt gestort op de rekening van de beheerder;
 • Je moet zelf ervoor zorgen dat er voldoende inkomen is;
 • De rekeningen moeten tijdig worden overgedragen aan de beheerder;
 • De budgetbeheerder betaalt alleen rekeningen welke in het budgetplan zijn afgesproken;
 • Je krijgt een bankpas van de beheerder of je krijgt het huishoudgeld op jouw bankrekening;
 • Je ontvangt maandelijks een overzicht.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van maximaal 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode.

Budgetbeheer eindigt op schriftelijk verzoek van de cliënt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging door de cliënt binnen 6 maanden na aanvang van het budgetbeheer, brengt Driepas Bewindvoering Voorjans extra kosten in rekening, ter grootte van 6x de maandelijkse kosten. Budgetbeheer kan door Driepas Bewindvoering Voorjans worden beëindigd om de volgende redenen:

 • Overlijden van cliënt;
 • Door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie;
 • Door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting, die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, deze overeenkomst tot budgetbeheer;
 • Bij agressieve uitlatingen of dreigementen door cliënt.

Bij beëindiging van het budgetbeheer moet Driepas Bewindvoering Voorjans veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor de betrokken cliënt.

 

Antwoord niet gevonden?

E-mail ons gerust naar info@driepasbewindvoering.nl

Verzend vraag!