Sportvereniging ten onrechte beroep gedaan op opschorting

Sportverenigingen hebben vaak te maken met klanten die hun abonnementsgeld of contributie niet (meer) betalen of een betalingsachterstand hebben. Dit kan ertoe leiden dat je geen gebruik meer kunt maken van de sportfaciliteiten, omdat het abonnement is opgeschort. De sportvereniging beroept zich dan op haar opschortingsrecht. Dit betekent dat de sportvereniging de bevoegdheid krijgt om…