Sportverenigingen hebben vaak te maken met klanten die hun abonnementsgeld of contributie niet (meer) betalen of een betalingsachterstand hebben. Dit kan ertoe leiden dat je geen gebruik meer kunt maken van de sportfaciliteiten, omdat het abonnement is opgeschort.

De sportvereniging beroept zich dan op haar opschortingsrecht. Dit betekent dat de sportvereniging de bevoegdheid krijgt om de nakoming van haar prestatie uit te stellen totdat de klant weer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het is dan echter niet logisch, dat wanneer de klant alsnog betaalt, de abonnementsduur niet wordt verlengd met de periode dat de klant niet kon sporten.

Wil een sportvereniging zich kunnen beroepen op een dergelijke voorwaarde, dan is het belangrijk dat de dagvaarding alle informatie bevat die nodig is om de algemene voorwaarden ambtshalve te toetsen. Mocht zulks ontbreken, dan zal in de toekomst een eventuele vordering worden afgewezen.

Bron: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=727&cHash=010b164988