Wanneer een loonbeslag te weinig oplevert, wordt er nog weleens geprobeerd om een aanvullende betalingsregeling te treffen. Het budgetplan zou hiervoor ruimte kunnen bieden, maar veelal is dat niet het geval. Door de aanvullende betalingsregeling loop je als schuldenaar het risico op nieuwe schulden, maar ook benadeling van andere schuldeisers en dus tot geen toelating van de WSNP.

Als hulpverlener dien je hierop bedacht te zijn, maar zulks geldt ook voor een deurwaarder. Mocht je nu toch in zo’n situatie terecht komen, dan raad ik je altijd aan om bezwaar te maken tegen een aanvullende betalingsregeling. Verwijs hierbij naar recente uitspraken en laat zien dat aanvullende maatregelen niet zinvol gaan zijn, maar enkel de kosten zullen doen toenemen terwijl dit onnodig is.

Wil je nou meer informatie ontvangen over schuldhulp of hulp bij het regelen van je financiën, neem dan telefonisch contact op via +31 43 711 2213 of via onze website www.driepasbewindervoering.nl.

Bron: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=742&tx_ttnews[backPid]=29&cHash=92cd3d526f