Feestdagen

Wegens de feestdagen zal ons kantoor op de volgende dagen gesloten zijn: ·         25 december 2020 (eerste kerstdag) ·         24 december 2020  ·         26 december 2020 (tweede kerstdag) ·         31 december 2020  (oudejaarsdag) ·         01 januari 2021 (nieuwjaarsdag) Ons kantoor is op die dagen dan ook niet bereikbaar, gelieve hier rekening mee te houden. Wij willen jullie alvast fijne feestdagen toewensen en…

Bijstandsuitkering uitbetaald op de leefgeldrekening?

Wanneer iemand zijn goederen onder bewind zijn gesteld, betekent dit dat hij hier niet zelf over kan beschikken. Zo krijg je als onderbewindgestelde minimaal twee bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Het inkomen van de onderbewindgestelde komt binnen op de beheerrekening en de bewindvoerder betaalt via deze rekening de vaste lasten, noodzakelijke kosten en maakt leefgeld over op de leefgeldrekening.…

Schulden ten tijde van corona en daarna

Door de coronacrisis hebben veel mensen opeens minder tot geen inkomen met alle gevolgen van dien. Waar voorheen werd gekozen om nadere stappen te ondernemen, is nu het advies om samen te zoeken naar oplossingen. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijker uitstel van betaling krijgen, kan een betalingsregeling verlaagd worden en is het advies aan deurwaarders…

Gebrek aan overzicht bij vorderingen

Wanneer een schuldeiser diverse vorderingen heeft en deze bij verschillende incassobureaus onderbrengt, kan het voor een schuldenaar erg onoverzichtelijk worden; wat moet er nog betaald worden en aan wie? Het klinkt misschien gek maar deze verwarring komt voor omdat er schulden verkocht worden. Veel banken, webwinkels en andere bedrijven vorderen niet zelf bij de schuldenaar,…

Mensen met schulden hebben steeds minder te besteden

Door de stijging van huur, energie en zorgkosten houden mensen met schulden en lage inkomens steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. Volgens het ministerie zijn de uitkeringen en de zorg- en huurtoeslag ook mee gestegen. Dit om de lage inkomens te ondersteunen in de vaste lasten. Maar volgens diverse bewindvoerders…

Grenzen aan de betalingsregeling

Wanneer een loonbeslag te weinig oplevert, wordt er nog weleens geprobeerd om een aanvullende betalingsregeling te treffen. Het budgetplan zou hiervoor ruimte kunnen bieden, maar veelal is dat niet het geval. Door de aanvullende betalingsregeling loop je als schuldenaar het risico op nieuwe schulden, maar ook benadeling van andere schuldeisers en dus tot geen toelating…

Sportvereniging ten onrechte beroep gedaan op opschorting

Sportverenigingen hebben vaak te maken met klanten die hun abonnementsgeld of contributie niet (meer) betalen of een betalingsachterstand hebben. Dit kan ertoe leiden dat je geen gebruik meer kunt maken van de sportfaciliteiten, omdat het abonnement is opgeschort. De sportvereniging beroept zich dan op haar opschortingsrecht. Dit betekent dat de sportvereniging de bevoegdheid krijgt om…