Bijstandsuitkering uitbetaald op de leefgeldrekening?

Wanneer iemand zijn goederen onder bewind zijn gesteld, betekent dit dat hij hier niet zelf over kan beschikken. Zo krijg je als onderbewindgestelde minimaal twee bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Het inkomen van de onderbewindgestelde komt binnen op de beheerrekening en de bewindvoerder betaalt via deze rekening de vaste lasten, noodzakelijke kosten en maakt leefgeld over op de leefgeldrekening.…