Wanneer een relatie eindigt bij een samenwonend koppel, komt het regelmatig voor dat een van de twee de woning verlaat. Hierbij vergeet men vaak dat het opzeggen van de huurovereenkomst van groot belang is. Wanneer dit namelijk niet gebeurt, kunnen er nadelige gevolgen ontstaan.

In de huurovereenkomst staat beschreven wie verantwoordelijk is voor het betalen van de huur. Wanneer beide huurders het contract hebben ondertekend, zijn zij beiden verantwoordelijk voor het betalen van de huur zolang de huurovereenkomst loopt. Dit wordt ook wel de hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd.

Wil je hiervan af, dan zullen beide huurders de huurovereenkomst moeten opzeggen. Een eenzijdige opzegging van één van de huurders kan niet zomaar geaccepteerd worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat één van de huurders de huurovereenkomst volledig op zijn of haar naam neemt en hiermee de ander ontheft van zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het is daarom van groot belang dat er goed wordt gekeken naar alle overeenkomsten die er ondertekend zijn met de verhuurder. Vervolgens is het belangrijk dat er duidelijk wordt vermeld wie uit de woning vertrekt en wie de huurovereenkomst op zijn op haar naam wens te nemen bij het eindigen van de relatie of dat beide huurders de huurovereenkomst wensen op te zeggen. Daarna dient dit schriftelijk bevestigd te worden door de verhuurder. Gebeurt dit niet, dan is er nog steeds sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid en kan het zomaar eens zijn dat je ongevraagd wordt opgezadeld met een huurachterstand.

Bron:https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=721&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=dafcbf4ff7