Wanneer een schuldeiser diverse vorderingen heeft en deze bij verschillende incassobureaus onderbrengt, kan het voor een schuldenaar erg onoverzichtelijk worden; wat moet er nog betaald worden en aan wie?

Het klinkt misschien gek maar deze verwarring komt voor omdat er schulden verkocht worden. Veel banken, webwinkels en andere bedrijven vorderen niet zelf bij de schuldenaar, maar verkopen de gehele schuld aan een incassobureau. Hierdoor hoeven ze niet zelf achter de schuldenaar aan te gaan en zijn ze in één keer van het probleem af. In ruil hiervoor betaalt het incassobureau een fractie van het bedrag aan uitstaande vorderingen.

De rechtbank Midden-Nederland mocht afgelopen maand oordelen over een vordering bij een schuldenaar die het verweer voerde dat het door het gebruik van verschillende incassobureaus door een schuldeiser, het voor hem erg onduidelijk was dat er nog een vordering betaald moest worden. Het oordeel van de kantonrechten luidde dat, als een schuldeiser een incassobureau inschakelt voor zijn vorderingen om zo ervoor te zorgen dat er geen goed overzicht meer is van wat de vordering is, het de schuldenaar niet kan worden verweten dat hij of zij de draad hiervan kwijtraakt.

Het uitgangspunt is dat schuldenaars zelf verantwoordelijk zijn dat ze op tijd hun rekeningen betalen, maar tegelijkertijd weet iedereen dat er veel mensen zijn die moeite hebben om hun administratie op orde te houden. Vooral als er verschillende nota’s van verschillende incassobureaus komen. Van een schuldeiser mag verwacht worden dat hij daar rekening mee houdt. Hij heeft de verantwoordelijkheid om zijn incassoprocessen zo in te richten dat mensen hiermee niet in de verwarring raken en zo onnodig nog in meer moeilijkheden en diepere schulden komen.

Wil je nu hulp bij het ordenen van je financiën, neem dan telefonisch contact op via + 31 43 711 2213 of via onze website www.driepasbewindvoering.nl.

Bron: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=764&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=0a66dd37cb