Door de stijging van huur, energie en zorgkosten houden mensen met schulden en lage inkomens steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer.

Volgens het ministerie zijn de uitkeringen en de zorg- en huurtoeslag ook mee gestegen. Dit om de lage inkomens te ondersteunen in de vaste lasten. Maar volgens diverse bewindvoerders weegt dit niet op tegen de stijging van vaste lasten en consumptiegoederen. Tenslotte heeft de groep mensen met schulden en lage inkomens dus minder te besteden als voorheen.

Ook bij Driepas Bewindvoering zien we de afgelopen jaren een toename aan vaste lasten, tegenover een geringe toename aan inkomsten. Uiteraard zou je kunnen stellen dat werken loont, maar niet iedere situatie is gelijk en leent zich dan niet om bijvoorbeeld fulltime aan het werk te gaan.

Wil je nou meer informatie ontvangen over schuldhulp of hulp bij het regelen van je financiën, neem dan telefonisch contact op via +31 43 711 2213 of via onze website www.driepasbewindervoering.nl.

Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bewindvoerders-mensen-met-schulden-worden-steeds-armer~b7c39d1c/