Sportvereniging ten onrechte beroep gedaan op opschorting

Sportverenigingen hebben vaak te maken met klanten die hun abonnementsgeld of contributie niet (meer) betalen of een betalingsachterstand hebben. Dit kan ertoe leiden dat je geen gebruik meer kunt maken van de sportfaciliteiten, omdat het abonnement is opgeschort. De sportvereniging beroept zich dan op haar opschortingsrecht. Dit betekent dat de sportvereniging de bevoegdheid krijgt om…

Deurwaarder als maatregel van rechtszaak voor berisping

Afgelopen maand heeft de deurwaarder beslag gelegd op de bijstandsuitkering van een alleenstaande mevrouw. Na berekening van de beslagvrije voet bleek er niets afgedragen te kunnen worden. De beslagvrije voet was hoger dan het inkomen. De deurwaarder stuurde vervolgens een brief waarin hij mededeelt dat hij genoodzaakt is om verdere executie maatregelen te nemen indien…